Aansprakelijkheid

Fundament heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.Fundament aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Fundament garandeert niet dat de op de website te vinden informatie ten allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot, of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Fundament gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden

Indien op de website  links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Fundament op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Fundament aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Fundament de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht

De op de website van Fundament gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Overname van delen van de site is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De gebruikte stockfoto’s zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik op onze eigen website.

Privacy verklaring

Fundament bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Fundament worden verstrekt. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. De gegevens zullen zonder toestemming nooit worden gedeeld met derden, anders dan hier beschreven.

Internetsites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op Fundament zijn verbonden.

Cookies

Bij het gebruik van Fundament kunnen door de website zgn. cookies worden geplaatst. Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van de website wordt meegestuurd en door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies laten toe dat voorkeuren bij herhaald bezoek worden herkend en zijn tevens bedoeld om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn gekoppeld aan de webbrowser op de computer waarmee u de website van Stichting Fundament bezoekt.  Fundament maakt geen gebruik van advertentiesystemen die uw surfgedrag analyseren.

Wijzigingen Privacy Verklaring en Disclaimer

Fundament behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring en Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring en Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Voor vragen of nadere info kunt u contact opnemen met Fundament via de kanalen zoals elders op deze website staan vermeld.